0585-262 00 | info@luggavi.se

STORA LUGGAVI GÅRD

EKOLOGISK VÄXTODLING, UTHYRNING, UPPFÖDNING OCH FÖRÄDLING AV NÖTKREATUR

Välkommen till

Stora Luggavi Gård

Stora Luggavi gård ligger i Kräcklinge mellan Kumla och Fjugesta mitt i Närke i en bördig dalgång med smeknamnet “lilla Kanan”.Gården har gamla anor och är ansedd som en av de första bosättningarna i området. En båthamn och en guldskatt från vikingatiden har hittats på Stora Luggavi. Gården finns omnämnd i skrift i början av 1300-talet. Riseberga kloster, ett nunnekloster inte långt från Luggavi, är en ägare ur gårdens ägarlängd.

För de flesta i Kräcklinge och omgivande församlingar förknippas Stora Luggavi gård med Arvid Holger Nilsson och hans testamente. När Holger Nilsson avled 1993 utvisade hans testamente att hans samlade förmögenhet som uppgick till många miljoner, skulle fördelas lika mellan socknens innevånare.

På Stora Luggavi finns idag vare sig nunnor eller vikingar. Här bor idag sex familjer. Norrstugan, Mellomstugan, Sörstugan och Backstugan är några av namnen på husen vid Luggavi. Ägare sedan 1999 är familjen Ann-Sofie och Per-Anders Andersson med barnen Erica och Michael.

Varumärket Luggavi Gård

”Luggavi Gård” står för ett lokalt producerat, högklassigt kvalitetskött från Stora Luggavi Gård och  Träda Gård utanför Fjugesta.

På Träda Gård bedriver Anders och Maria Lennartsson en nötköttsproduktion med den franska rasen Blonde d´Aquitaine.
Luggavi kött finns i butik sedan år 1999 hos ICA Maxi Kumla.

Följ @storaluggavigardab