0585-262 00 | info@luggavi.se

Våra djur

EKOLOGISK VÄXTODLING, UTHYRNING, UPPFÖDNING OCH FÖRÄDLING AV NÖTKREATUR

Varumärket ”Luggavi Gård” står för ett lokalt producerat, högklassigt kvalitetskött från Stora Luggavi Gård och Träda Gård utanför Fjugesta.
Luggavi kött finns i butik sedan år 1999 hos ICA Maxi Kumla.

Vi var först i Sverige med import av rasen Piemontese, en djurras som kommer från Italien men har sitt ursprung i Asien. Utmärkande för rasen är hög tillväxt och mycket mört kött.

På Träda Gård bedriver Anders och Maria Lennartsson en nötköttsproduktion med den franska rasen Blonde d´Aquitaine.

De djur som ska gå till slakt hämtas och transporteras till slakteriet i Gällersta. Djuret veterinärbesiktigas och slaktas, därefter transporteras köttet till Närkekött AB, Kumla för att styckas och vakuumpackas.

Luggavi kött kan inte bli mer lokalt producerat, men som konsument kan man också agera aktivt för klimat och miljö genom att bli ”närkonsument”.

Djuren bor modernt och lever ett fritt liv året om

Djuren bidrar till skötseln av den biologiska mångfalden och till kulturmiljöernas bevarande genom sin långa utevistelse på gården. Vintertid har djuren nöjet att vistas inomhus i vår moderna lösdrift, där deras behov av rörlighet, ljus och god ventilation tillgodoses.